Vážení zákazníci. Museli sme prehodnotiť náš zámer. Chovné priestory vyčistené, vybielené, vydezinfikované a zákaznícky záujem veľký, dovolenka v lete sa nekoná, tak budeme mládky predávať v určité dni v letných mesiacoch. Najbližšie to bude 22. júla 2019, t.j. v pondelok od 10.00 do 16.00 hod. Je vhodné aby si záujemcovia vopred zatelefonovali a informovali sa o aktuálnej dostupnosti.           Ale aj tak stále platí, že vám prajeme príjemné prežitie leta, skvelú dovolenku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Začiatok  jesenného predaja mládok pred znáškou je 2. september  2019!!! S rozvozom  začneme 1. septembra 2019.

Ak máte na nás otázky resp. chcete vedieť niečo o chove hydiny volajte na tel. číslo 0907 144 225. Milan Zburín.

Termíny predaja jednotlivej hydiny nájdete v oddelení: Domov