Pozor! Pozor! Pre malý záujem a aj preto, že sme z toho už unavení, rušíme ponuku jatočnej hydiny!!! Už enem pro nás a naše dzeci!!!

husokačena pečená